Evlilik Başvurusunda Gereken  Belgeler

1-FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANLARININ ASILLARI 

-Kimlik yerine geçen geçici kimlik belgesi geçerlidir.

-Boşanmış bayanlar boşandığı eşine ait soy ismini taşıdıkları kimliği ile müracaat edemez.

- Tahrif olmuş veya kişinin tespitini sağlamayacak kadar eski kimlikler  kabul    edilmeyecektir.

2- 4’ER ADET FOTOĞRAF

- Fotoğraflar  vesikalık veya biyometrik olabilir.

- Verilecek fotoğrafların , renkli ve ön cepheden baş açık sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

-Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

-Nikah Belediyemizin yetki alanı dışında olan durumlarda evlenme izin belgesi talebi halinde 5 er adet fotoğraf talep edilecektir.

SAĞLIK RAPORU ve EVLENME EHLİYET BELGESİ FORMLARI, Belediyemiz   Evlendirme  Memurluğumuzca doldurulacak olup sağlık raporu resmi belgesi kurumumuzdan  alındıktan  sonra  eşlerden birisinin Aile Hekimliğine veya Devlet hastanesi Aile Hekimliklerine birlikte bizzat gitmeleri gerekmektedir. Bu rapor Özel Hastanelerden alınabilir.

UYARILAR

 • Evlenecek kişiler müracaatta birlikte bulunacaklardır,
 • Evlenecek kişilerden birinin Nevşehir Merkezde ikame etmesi şarttır.
 • Her ikiside yabancı uyruklu çiftlerde ikamet şartı bulunmamaktadır.
 •  17 yaşını doldurmuş 18 yaşını bitirmemiş  Bay ve Bayanın nikah yaptırabilmesi için başvuru sırasında anne ve baba nüfus cüzdanları  asılları ile birlikte bulunmaları gerekmektedir.
 • 16 yaşını bitirmiş 17 yaşını bitirmemiş  Bay ve Bayanın nikah yaptırabilmesi için mahkeme kararı gerekir,(Mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir)
 • Boşanan veya eşi ölen kadının evlenebilmesi için boşanma veya ölüm tarihinden itibaren 300 gün  süre geçmesi gerekir. Bu süre dolmamış ise mahkeme kararı gerekir. Kişi eski eşiyle dahi evlense bu süreye tabidir. Kararın kesinleşmesi şarttır.

YABANCI UYRUKLULARLA YAPILACAK OLAN  EVLENMELERDE İSTENİLEN BELGELER

 1. EVLENEBİLİRLİK BELGESİ ( EHEFÖHİGKEİTSZEUGİS )  (Türk vatandaşı ile evlenmesine izin veren belge)Evlenebilirlik belgesi çok dilli değilse belge yeminli tercümana Türkçeye tercüme ettirilerek noter tastikli olacaktır.Evlilik anlaşması olmayan ülkeler ise Dışişleri Bakanlığımıza Apostile yapılacaktır.)
 2. DOĞUM BELGESİ : Evlenme Ehliyet belgesinde kişinin anne ve baba adı yazmıyor ise doğum belgesi şarttır.Bu belge çok dilli değil ise Türkçe tercüme ve noter tasdiki şarttır.
 3. NÜFUS CÜZDANI veya PASAPORT Yeminli tercüman Türkçe açıklamalı noter tasdikli olacaktır. Pasaportta ki vize süresi dolmamış olacaktır..
 4. BEŞ(5) ADET VESİKALIK  (ön cepheden çekilmiş son halini gösterir sivil fotoğraf)
 5. Yabancı uyruklu evlenecek kişi türkçe bilmiyorsa evlenme anında tercümanlık yapmak üzere Tercüman bulunacaktır.