Seçen'den Türk Kızılayı Şube Başkanı Civelek'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Bosna Hersek Hadziçi Belediye Başkanı Ve Meclis Üyeleri Seçen’i Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Seçen, Rektör Bağlı İle Birlikte Öğrencilere Süt Ve Poğaça Dağıttı

Belediye Başkanı Seçen, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü Kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, Gençlerle Buluştu

Nevşehir Belediyespor : 3 Tire 1922 Spor: 3

Seçen,Yarım Asırlık Aileleri Ziyaretini Sürdürüyor

Belediye Başkanı Seçen, Mercan Sokak’daki Yol Çalışmalarını İnceledi

T . C .

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gündem: 64

           

            5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince 2019 – 2020 - 2021 Mali Yıllarına ait Bütçenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

           

Gündem: 65

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:32 de bulunan 748 m² kapalı alanlı yerin 637 m² kısmı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 66

 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Bekdik Mahallesi Kaldırım Mevkii 17.K pafta, 2087 ada, 3 parselde bulunan 472 m² arsanın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesi gereğince satışının yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 67

 

İlimiz 15 Temmuz Mahallesi 3218 ada, 1 nolu parsel şehrimiz imar planında teknik alt yapı alanı olduğu alanın kuzeyine ilave trafo tesisi yapılmak istenildiği tespit edilmiş olup, söz konusu talep doğrultusunda imar plan değişikliği yapılıp, yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 68

 

İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2104 ada 1 nolu parsel Şehrimiz İmar Planında İlkokul Alanına isabet etmekte olup Belediyemize ait 33/2400 hissenin İl Özel İdaresine 2942 Sayılı Kanunun 30. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satış veya devrinin yapılmasına, işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 69

 

06.05.2016 tarih ve 34 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan imar planımızın değişen yönetmeliklere göre revize edilmesi ve yetersiz kalan kısımlara ilave imar planı yapılmasıyla ilgili İlave ve Revizyon İmar planı tamamlanmış olup, hazırlanan İlave ve Revizyon İmar planının incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Mehmet Ali TANRIVER                 Fatma GEDİK                        Zübeyde KIRATLI

Meclis Birinci Bşk. Vek.                    Meclis Katibi                               Meclis Katibi