Nevşehir Belediyesi Ekipleri 15 Temmuz Şehitler Camiinde Börek Ve Meyve Suyu Dağıttı

Başkan Seçen, Yeni Belediye Hizmet Binasında İncelemelerde Bulundu

Sindirim Sistemi Hastalıkları Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Seçen, 2000 Evler Mahallesi’nde Devam Eden Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi

Başkan Seçen'den Taziye

1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumunda Konuşan Seçen: “Çocuk Kütüphaneleri Yaygınlaştırılmalı”

Başkan Seçen, Konuklarına Millet Kıraathanesini Gezdirdi

Başkan Seçen, Yücel Ve Gündüzpolat’ı Tebrik Etti

T . C .

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi


Gündem: 42

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 43

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 44

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 45

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 46

İlimiz merkez sınırları içerisinde devam eden Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi, Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sanayi Dönüşüm Projesi için Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Projelerinin hazırlanması veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü vb. kamu kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunması ve yasalar çerçevesinde her türlü iş ve işlemlerden Nevşehir Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Atilla Seçen’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 47

01.06.2018 tarih ve 36 gündem sayılı meclis kararında belirtilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesi’nin b bendine göre kapanan müdürlüklerden, diğer müdürlük bütçelerinden ve yedek ödenekten, yeni açılan müdürlük bütçelerine  kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 48

İlimiz Esentepe Mahallesi 1768 ada 2 ve 3 nolu parseller arasında kalan kısma “Elmacı Sokak” isminin verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. ( Yavuz Göncü, Selim Can – Çekimser)

Gündem: 49

5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (d ) ve ( e ) bendi gereğince Nevşehir Belediyesi Kent Merkezi Sokak ve Caddesi’nde BSK ve Yağmur Suyu Hattı Yapım İş’inde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 19.000,000 TL kredi kullanılmasına ve İçişleri Bakanlığı’nın onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 50

Resmi dairelerden su borçlarını gününde ödemeyenlerden gecikme zammı alınması ile ilgili konunun incelenmek üzere gelir tarife komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 51

Mülkiyeti Belediyemize ait Raşitbey Mahallesi Akın Sokak No:9 adresindeki Restaurant ve Kafeterya olarak inşa edilen binaların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine istinaden 10 yıl süre ile kiraya verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. (Şevket Cengiz İyilikbilen, Yavuz Göncü, Zekeriya Atıcı, Mahmut Şahin, Selim Can, Adnan Ülger, Sedat Cantekin, Metin Çakıllı, Zafer Çekiç- Ret) 

Mehmet Ali TANRIVER                 Fatma GEDİK                Ayşenur ŞENYÜZ

Meclis Birinci Bşk. Vek.                    Meclis Katibi                               Meclis Katibi